รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การรับประกันเพิ่มจากทางร้านอีก 1 ปี 

โดยกรองตามแบบฟอร์มที่อยู่ด้านล่างสุดตามช่อง

หลังจากระยะเวลาการรับประกันของบริษัทสิ้นสุดลงทางร้านรับประกันเพิ่มให้อีก 1 ปี

หมายเหตุ: เงื่อนไขการรับประกันครอบคุมตัวเครื่องด้านใน ที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิต แต่ไม่รวมถึง การใช้งานที่ผิดประเภท และ ความเสียหายที่เกิดกับตัวเรือน กระจก เม็ดมะยม และสายนาฬิกา 

ในช่องที่มีสีแดงครอบอยู่ให้กรอกตัวอักษรตามที่หน้าจอแสดง แต่ละคนจะไม่เหมือนกันคะนะคะ ให้พิมพ์ตามตัวอักษร ตัวเล็กก็พิมพ์ตัวเล็ก ตัวใหญ่ก็พิมพ์ตัวใหญ่พิมพ์ให้เหมือนตัวอย่างแล้วค่อยส่งฟร์อม ถ้าไม่พิมพ์ตรงนี้จะลงทะเบียนไม่สำเร็จคะ

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com