0017266894

ดูบทความ30th anniversary of Seiko Thailand with Seiko “Real Thai Collection”

30th anniversary of Seiko Thailand with Seiko “Real Thai Collection”

หมวดหมู่: บทความของฉัน

Celebrate the great success 30th anniversary of Seiko Thailand with Seiko “Real Thai Collection”
Inspired from Thai culture in 4 regions
เฉลิมฉลองครบรอบความสําเร็จ 30 ปี บริษัท ไซโก (ประเทศไทย) อย่างยิ่งใหญ่ กับโมเดลสุดเอกซ์คลูซีฟแห่งปี ไซโก “เรียลไทย” คอลเลคชัน่ แรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมไทยใน 4 ภูมิภาค

ดูเจาะจงเฉพาะรุ่น

SPB247J1 ภาคอีสาน คลิก shorturl.asia/RO3JG

SRPG55K1 ภาคใต้  คลิก  shorturl.asia/CXtej

SRPH35K1ภาคเหนือ  คลิก  shorturl.asia/hHocm

SRPH42K1ภาคกลาง(ยักษ์กายสีขาว) คลิก   shorturl.asia/Q3EZ8

SRPH44K1ภาคกลาง(ยักษ์กายสีเขียว) คลิก  shorturl.asia/E2OCJ

 


อาจพดู ได้ว่า “ไซโก” เป็นคําที่ค้น หูกันมาตั้งแตส่ มัยที่เริ่มจําความได้ เพราะเป็นหนึ่ง ในนาฬิกาที่อยู่คู่กับคนไทยมาทุกยุคทุกสมยั SEIKO เป็นภาษาญี่ป่นที่แปลว่า “นาที”มีความดีเยี่ยม” และ “ความสำเร็จ” โดย SEIKO เป็นชื่อแบรนด์นาฬิกาสัญชาติ ญี่ป่นุ ที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้วงการนาฬิกา จนประวัตศิาสตร์ต้องบันทึกไว้ เพราะเป็นแบรนด์นาฬิกาข้อมือแบรนด์แรกของญี่ปุ่นที่ริเริ่มผลติ นาฬิกาควอตซ์จนทําให้เกิดยุคQuartz Crisis และเป็นแบรนด์ที่ผลติ นาฬิกาดํานำ้ ไทเทเนียมรุ่นแรกของโลก รวมถึงนวัตกรรมอื่นๆอีกมากมาย

ไซโกนั้นไม่ได้เป็นแค่โรงงานผลตินาฬิกา แต่เป็น House of Watchmaking ที่ผลิตทุกชิ้นส่วนของนาฬิกาด้วยแบรนด์เอง และมีช่างผู้ชำนาญการที่ใส่ใจทุกรายละเอียดของนาฬิกาซึ่งเป็นดังงานฝีมือชั้นเยี่ยมและยังคงยึดถือตลอดมา แม้ในปัจจุบันจะมีนาฬิกาแบรนด์อื่นๆเกิดขึ้นอย่างมากมาย แต่ Seiko ยังยึดคติ Keep Going Forward ซึ่งหมายถึงการไม่หยุดพัฒนาและก้าวต่อไป อยู่เสมอโดยในปี2021นี้แบรนด์SeikoในระดับGlobalเองยังได้เฉลิมฉลองเนื่อง
ในโอกาสครบ140ปีและมีรุ่นพิเศษที่รังสรรค์ ขึ้นจากรุ่นที่โด่งดังในตํานานเพื่อย้อนระลึกถึงความสำเร็จในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลากหลายรุ่นด้วยกัน


ปี 2021นี้ไมเ่พียงแต่เป็นโอกาสพิเศษของแบรนด์คุณภาพจากญี่ปุ่นที่เดินทางมาครบรอบ140ปีเท่านั้นเพราะสําหรับไซโก ประเทศไทย เองก็ถือเป็น “ช่วงเวลาพิเศษ” เชน่ กันโดยในปี 2564 หรือ ปี 2021 นั้นถือเป็นโอกาสพิเศษที่บริษัท ไซโก (ประเทศไทย) จํากัดัได้ครบรอบการดําเนินกิจการในเมืองไทยมาครบ 30 ปีเช่นกันหากใครเป็นแฟนไซโกกันัมาตั้งแต่ยุคต้นๆที่เริ่ม เข้ามาทําตลาดในประเทศไทยนั้นต้องขอบอกคําเดียวเลยว่าการเปลยี่นแปลงระหว่าง 30 ปีที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับ วงการนาฬิกาในประเทศไทย

Seiko “Real Thai” Collection ความเป็นไทยที่ภูมิใจนําเสนอ
ความพิเศษที่รังสรรค์ขึ้นในปี 2021 นี้ก็เพื่อขอบคุณแฟนๆชาวไทยในทุกภูมิภาคของประเทศไทยที่ให้การสนับสนุน ผลิตภณัฑ์ นาฬิกา ไซโก และสินค้าในเครือด้วยดีเสมอมา เพราะหลากหลายความสำเร็จที่ทําให้สินค้า โดยเฉพาะ Thailand Limited Edition เป็นที่จดจําและโด่งดังไปทั่วโลกนั้นส่วนสำคัญเกิดขึ้นจากกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากแฟนๆและนักสะสมชาวไทยที่ทําให้เกิดกระแสและได้รับการยอมรับจนโด่งดังไปทั่วโลกยกตัวอย่างจากความสาํเร็จในอดีตเช่น SeikoPropexรุ่นที่นักสะสมชาวไทยขนานนามว่า“ไซโก มอนสเตอร์” หรือ “ไซโก ซี มอนสเตอร์” ปีศาจที่มีชื่อที่เรียกตดิ ปากไปทั่วโลกจากแฟนๆ ชาวไทยจนญี่ปุ่นนํากลับมาผลิตเป็นโมเดลหลัก และวางขายจนถึง ณ ปัจจุบันหรือแม้รุ่นที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนักเดินทางแห่งท้องทะเลอย่าง Seiko Prospex Zimbe Limited Edition หรือ ฉลามวาฬ ก็เป็นรุ่นที่มีชื่อเสียงโด่งดังรุ่นตอ่ๆมา ที่นักสะสมนาฬิกาทั่วโลกต่างชื่นชมและอยากมีไว้ในครอบครอง และหากยังไม่นับถึงไทยแลนด์ ลิมิเตดเอดิชั่น รุ่นอื่นๆ ที่หลายๆ ตัวก็ถูกพูด ถึงอยู่ไม่น้อย

 

ISAN : PHI TA KHON (SPB247J)
Prospex : Seiko Thailand 30th Anniversary Limited Edition ภาคอีสาน (ตะวนั ออกเฉียงเหนือ): ไซโก พรอสเปกซ์ รุ่นฉลองครบรอบ 30 ปี ไซโก (ประเทศไทย)

จากเทศกาลงานบญุ อันโด่งดังและมีเอกลักษณ์ของภาคอิสาน รังสรรค์เป็นชิ้นงาน ที่สะท้อนสีสันแห่ง วัฒนธรรม “ผีตาโขน”

“อีสานบ้านเฮา”ถิ่นกําเนิดของเทศกาลประเพณีแห่"ผีตาโขน”เป็นหนึ่งในงานบญุ ประเพณีใหญ่ที่เรียกว่า "งานบญุหลวง"หรือ "บญุ ผะเหวด" เล่ากันว่าเทศกาลนี้ได้รับอิทธิพลมาจาก “มหาเวสสันดรชาดก” เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่พระเวสสันดรและนางมัทรี

จะเดินทางออกจากป่ากลับสู่เมือง เหล่า ผีป่าและสตัว์นานาชนิดอาลัยรักจึงพาแห่แหนแฝงตัวแฝงตน มากับชาวบ้านเพื่อมาสง่ ทั้ง สองพระองค์กลับเมือง เรียกกันว่า "ผีตามคน" หรือ "ผีตาขน" จนเพี้ยนกลายมาเป็น "ผีตาโขน" ในปัจจุบันโดยถือเป็นประเพณีที่จะจัดขึ้นทุก ปีที่พระธาตศุรีสองรักปูชนียสถานสำคัญ ของชาวด่านซ้ายจังหวัด เลย จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลก

ด้วยความมีเอกลัษณ์ของเทศกาลนี้จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการนําสีสันของเครื่องแต่งกายผีตาโขนมาออกแบบ ตกแต่ง นาฬการุ่นพิเศษบนตัวเรือนแบบ “ซูโม่” ซึ่ง เป็นรุ่นบุกเบิกของโมเดลที่ผลติ ในญี่ปุ่น และนําเข้ามาจําหน่ายในเมืองไทยเป็นรุ่นแรกๆ โดยให้สีสันขอบตัวเรือนสีดําแดงตัดกับสเกลและหลักชั่วโมงสีทองที่ได้รับแรงบันดาลใจตามสีสันของหน้ากากและเครื่องแต่งกายของ ผีตาโขน

แพทเทิร์นหน้าปัดแบบพิเศษที่มีเส้นสายเหมือนลวดลายของงานหตัถกรรมเครื่องจักรสาน ฝาหลัง ประทับสัญลักษณ์ลวดลายของ หน้ากากผีตาโขน พร้อมระบุหมายเลขประจําตัวเรือนที่ผลิต จํานวนจํากัดเพียง 1,991 เรือนตามปีที่เริ่มจดทะเบียนอย่างเป็นทางการในประเทศไทย มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ออกแบบลวดลายตามคอนเซปต์

กล่องกํามะหยี่สีแดงเข้ม ประทับตราสัญลักษณ์โลโก้ SeikoThailand30thAnniversaryและสัญลักษณ์“หน้ากากผีตาโขนสีทอง”พร้อมสายยางคุณภาพ

Seiko Thailand 30th Anniversary Limited Edition PHI TA KHON รุ่น SPB247J1
ราคาป้าย39,800 บาทโดยเริ่มวางจาํหน่ายใน วันที่28 สิงหาคม 2564  
ส่วนลดหนักๆทักแอดมินเลยคร้า

ดูเฉพาะรุ่นSPB247J1คลิก shorturl.asia/RO3JG

 

SOUTH : NUNG TA LUNG (SRPG55K)

Prospex : Seiko Thailand 30th Anniversary Limited Edition ภาคใต้ ไซโกพรอสเปกซ์ รุ่นฉลองครบรอบ 30 ปี ไซโก (ประเทศไทย)

ความสวยงามของท้องทะเลไทยที่โด่งดังไกลไปทั่วโลก อัตลักษณ์และศิลปะวัฒนธรรมจาก“หนังตะลงุ”เมืองใต้

ความสวยงามของท้องทะเลไทย เป็นอีกหนึ่งความได้เปรียบที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดยเฉพาะความสวยงามของท้อง ทะเลทางภาคใต้ที่เคยเผยโฉมแม้ภาพยนตร์ระดับฮอลลีวูดมาแล้วหลายต่อหลายเรื่อง ผนวกกับหนึ่งในมหรสพที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมการแสดงท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ บอกเล่า และขับร้องเป็นสำเนียงท้องถิ่น และใช้การแสดงเงาฉาย ไปบนจอผ้า อย่างหนังตะลุงที่ทําให้เกิดความสนุกสนานพร้อมตัวละครดังอย่าง “อ้ายเท่ง”

ทั้งความโดดเด่น ทางด้านภูมิทัศน์ และวัฒนธรรมที่น่าสนใจเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นาฬิกาไซโก ภายใต้รหัส SRPG55K ที่เลือกใช้สีนำ้เงินและฟ้าครามของท้องทะเลทางภาคใต้มาเป็นสีหลักบนตัว เรือนท๊อปฮิตที่แฟนๆขนานนามว่า “มอนสเตอร์” หน้าปัดแบบซันเรย์มีการเล่นเหลือบแสงเงาของน้ำทะเลในวันฟ้าใสสะท้อนตา ชุดเข็มประดับสีทองเพิ่มความหรูหรา
ฝาหลังประทับสัญลักษณ์ตัวละครเด่นของหนังตะลุงเอาไว้ พร้อมระบุหมายเลขประจําตัวเรือน และผลิตจํานวนจํากัดเพียง 1,991เรือนตามปีที่เริ่มจดทะเบียนอย่างเป็นทางการในประเทศไทยมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ออกแบบลวดลายตามคอนเซปต์
กล่องกํามะหยี่สีฟ้าน้ำทะเล ประทับตราสัญัลักษณ์โลโก้ Seiko Thailand 30th Anniversary และ สัญลักษณ์ตัวละครในหนัง ตะลุงสีทองพร้อมสายยางคุณภาพ สีน้ำเงินโดย

 

Seiko Thailand 30th Anniversary Limited Edition NUNG TA LUNG รุ่น SRPG55K1
ราคาป้าย23,800 บาท มีแผนวางจำหน่ายราวเดือน ตุลาคม 2564 นี้ 
ส่วนลดหนักๆทักแอดมินเลยคร้า

ดุเฉพาะรุ่นSRPG55K1คลิก  shorturl.asia/CXtej

 

NORTH : KHOM YEE PENG (SRPH35K)

Prospex : Seiko Thailand 30th Anniversary Limited Edition ภาคเหนือ : ไซโก พรอสเปกซ์ รุ่นฉลองครบรอบ 30 ปี ไซโก (ประเทศไทย)

ตระการตาด้วยความสวยงามของโคมลอยนับพันบนท้องฟ้าในงานประเพณี
“ยี่เป็ง” ณ แดนดินถิ่นล้านนา

“สวัสดีเจ้า” คือคําทักทายในภาษาเหนือที่มีความอ่อนช้อยและจัดัว่า ไพเราะที่สดุ ในบรรดาภาษาพื้นเมืองทั้งหมดก็ว่าได้ในทางเหนือนั้นจะมีเทศกาลหนึ่งที่มีเอกลักษณ์และความน่าสนใจโดยเฉพาะตัวอย่างานประเพณีที่เรียกว่า“ยี่เป็ง” หรือเรียกว่า“ประเพณีเดือนยี่” ของชาวล้านนา เทศกาลที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้แวะเวียนไปถึงทางเหนือของประเทศไทยทกุๆปี เทศกาลนี้เป็น การลอยกระทงแบบล้านนาในคืนพระจันัทร์เต็มดวง ซึ่งเชื่อว่การปล่อยโคมลอยนั้นเป็นการบูชาพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หรือบ้างก็เชื่อวาเป็นการลอยเคราะห์ หรือสะเดาะเคราะห์ ให้เกิดความเป็นมงคลแก่ชีวิต ซึ่ง คําว่ายี่แปลว่าสอง และเป็ง หมายถึงเพ็ญหรือพระจันทร์เต็มดวงนนั่นเอง

ความสวยงามของโคมนับพันบนท้องฟ้าในคืนวันเพ็ญนั้นถูกนํามาถ่ายทอดลงบนนาฬิกา Seiko King Turtle หรือตัวเรือนที่มีรูปทรงเหมือนกระดอง “เต่า ” หน้าปัดทรงกลมคือตัวแทนของโคมลอยที่มีลักษณะโค้งมน ภายใต้รหัสั SRPH35K ขอบหน้าตัวเรือน แบบเซรามิกสีดํารับกับสเกลสีส้มและสีครีมดูตัดักนอย่างกลมกลืนหน้าปัดเล่นระดับการไล่สีส้มกลืนไปกับขอบสีดำส่อถึงความ สวยงามของแสงไฟในโคมลอยบนท้องฟ้า้ในคืนวันเพ็ญฝาหลังประทับสัญลักษณ์รูปโคมล้านนา พร้อมระบุหมายเลขประจําตัวเรือน ผลิตจํานวนจํากัด เพียง 1,991 เรือนตามปีที่เริ่มจดทะเบียนอย่างเป็นทางการในประเทศไทย มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ออกแบบ ลวดลายตามคอนเซปต์ กล่องกํามะหยี่น้ำ เงินเข้ม ประทับตราสัญลักษณ์โลโก้ Seiko Thailand 30th Anniversary และ สัญลักษณ์ ”โคมล้านนา” สีทอง พร้อมสายยางคณุ ภาพสีส้ม 

Seiko Thailand 30th Anniversary Limited Edition KHOM YEE PENG รุ่น SRPH35K1

มีแผนวางจำหน่ายราวเดือน ธันวาคม 2564 ,
ราคาป้าย27,800 บาท
ส่วนลดหนักๆทักแอดมินเลยคร้า

ดุเฉพาะรุ่น SRPH35K1คลิก  shorturl.asia/hHocm

 

 

CENTRAL : YAK WAT CHANG

 Seiko Thailand 30th Anniversary Limited Edition ภาคกลาง : ไซโก พรอสเปกซ์ รุ่นฉลองครบรอบ 30 ปี ไซโก (ประเทศไทย)

จากตํานานเรื่องเล่าของ“ทศกัณฐ์”และ“สหัสเดชะ” ประติมากรรมยักษ์2ตนผู้ยืนเฝ้าทางเข้าพระอุโบสถวัดอรุณตํานานเรื่องเล่าแห่งท่าเตียน

สำหรับภาคกลางนั้นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมักจะไปเยือนและถือโอกาสได้ไปชมศิลปะและประติมากรรมแบบไทย ก็คงจะหนีไม่พ้นพระราชวัง หรือ อารามระดับวัดหลวง โดยเฉพาะ “วัดแจ้ง” หรือ “วัดอรุณราชวรารามวรมหาวหิาร”ที่เปรียบดั่งแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพหรือบางกอกที่ตั้งตระหง่านอยู่ริมแมน้ำเจ้าพระยาวัดอรุณมีความ สวยงามในเรื่องของพระปรางค์ประธานที่มีขนาดใหญ่สงู เสียดฟ้าและยิ่งสะท้อนความสวยงามดึงดูดสายตาของผู้คนเมื่ออาทิตย์อัสดง
ซึ่งนอกเหนือจากความสวยงามของพระปรางค์แล้ว ยังมีตํานาน เรื่องเล่าแห่งท่าเตียน โดยตัวเอกของเรื่องเล่าในวยั เด็กที่เราเคย ได้ฟังนั้น คงหนีไมพ้นยักษ์ 2 ตนที่เป็นประติมากรรมที่สำคัญของวัดผู้รับหน้าที่เฝ้าซุ้มยอดมงกุฎทางเข้าพระอุโบสถวัดอรุณซึ่งเป็นผลงานประติมากรรมที่มีทั้ง ความสวยงามและความแข็งแกร่งน่าเกรงขาม โดยมีเรื่องที่เล่า ปากต่อปากกัน มาว่า บริเวณท่าเตียนอันเป็นพื้นที่โลง่ เตียนนั้นเป็นผลจากการต่อสู้ของ “ยักษ์วัดแจ้ง” กับ “ยักษ์วัดโพธิ์” ซึ่งเคยเป็นเพื่อนรักกันัแต่เกิดความขัดแย้งจน ทะเลาะและเกิดการต่อสู้กั น จนทําให้ต้นไม้ในบริเวณนั้น ถูก ยักษ์ทั้งสองเหยียบย่ำจนล้มตายลงหมด บริเวณนั้น จึงราบเรียบเป็น หน้ากลองกลายเป็นสถานที่ ที่โล่งเตียนไปหมด จนเป็นที่มาของชื่อ “ท่าเตียน” ในปัจจุบัน

 

เรื่องเล่าที่สนุก สนานประทับใจในวัยเด็กของยักษ์ 2 ตนถูก นํามาเป็นไอเดียต้นแบบให้กับนาฬิกาโมเดลที่แฟนๆเรียกกันว่า “ซามูไร” จากรูปทรงของตัวเรือนที่เฉียบคม โดยรุ่น “ยักษ์” ของภาคกลางนั้น ถูก ผลิต ออกมาด้วยกัน 2 เรือน ตามต้นแบบคือ

สหัสเดชะ(ยักษ์กายสีขาว)
“สหัสเดชะ” (ยักษ์กายสีขาว) ถูก นํามาเป็นแรงบนั ดาลใจให้กบั Seiko Prospex รหสั SRPH42K หน้าปัดสีขาวแพทเทิร์น
สี่เหลี่ยมจตุรัสแบบสามมิติ เหมือนผิวกายประติมากรรมของยักษ์ที่ถูก ตกแต่งและประดับประดาด้วยกระเบื้องชิ้นเล็กๆอย่างปราณีต ขอบหน้าปัดสีแดงเหมือนสีริมฝีปากของยักษ์ ขอบเซรามิกสีดําพิมพ์สเกลสีขาวล้อมกรอบสีทองเหมือนดังมงกุฎชัย ชุดเข็มตกแต่งด้วยสีทองสื่อถึงดินแดนแห่งสุวรรณภูมิหรือ ดินแดนอันอุดมสมบรูณ์

ทศกัณฑ์ (ยักษ์กายสีเขียว)
“ทศกัณฐ์”(ยักษ์กายเขียว)เป็นแรงบนัดาลใจของSeikoProspexรหสั SRPH44Kหน้าปัดสีเขียวแพทเทิร์นสี่เหลี่ยมจตุรัส แบบสามมิติเลียนแบบผิวกายของยักษ์ที่ถูกประดับด้วยชิ้นกระเบื้องสวยงามปราณีต ขอบหน้าปัดสีแดงเหมือนสีของริมฝีปากของ ยักษ์ ขอบเซรามิกสีดำพิมพ์สเกลสีเขียวล้อมกรอบสีทองเหมือนดั่งมงกุฏจีน ชุดเข็มสีทองตัดกับเข็มวินาทีสีดงเพิ่มความหรูหรา

ดยนาฬิกาทั้งสองรุ่นฝาหลังประทับสัญลักษณ์รูป “ยักษ์” พร้อมระบุหมายเลขประจําตัวเรือน โดยแบ่งผลิตในรหสั SRPH44K สีเขียวจำนวน 996 เรือน และ SRPH42K สีขาว จำนวน 995 เรือน รวม 1,991 เรือนตามปีที่เริ่มจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ ในประเทศไทย มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ออกแบบลวดลายตามคอนเซปต์ กล่องกํามะหยี่ประทับตราสัญลักษณ์โลโก้ Seiko Thailand 30th Anniversary และ สัญลักษณ์รูป “ยักษ์สีทอง” พร้อมสายยางคณุ ภาพสีดำและเขียว 

Seiko Thailand 30th Anniversary Limited Edition YAK WAT CHANG รุ่น SRPH42K1,SRPH42K1
โดยมีแผนวางจำหน่ายราวเดือน มีนาคม 2565
ราคาป้าย27,800 บาท

ดูเฉพาะรุ่น SRPH42K1 คลิก   shorturl.asia/Q3EZ8

ดูเฉพาะรุ่น SRPH44K1 คลิก  shorturl.asia/E2OCJ

ความเห็นของแอดมิน ทั้งหมดนี้ควรเก็บทุกๆตัว ไม่ควรพลาดแม้แต่ตัวเดียวคะ สตอรี่แบบนี้มีที่เมืองไทยที่เดียวในโลก เมื่อวันเวลาผ่านไปทุกๆตัวจะกลายเป็นตำนานที่ราคาจะขึ้นคะ ยิ่งถ้ามีครบเซ็ตจะมีคุณค่าและมูลค่าเพิ่มขึ้นแนแนอนคะ

สินค้าเข้าทุกเดือนต่อ รุ่น ยังมีเวลาให้เก็บเงินเพื่อสะสมคะ

16 สิงหาคม 2564

ผู้ชม 415 ครั้ง

Engine by shopup.com